Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Reģionālistikas zinātniskais institūts
Personāls
Zinātniskā padome
Pētniecības virzieni un darbības stratēģija
Izdevumi
Datu bāzes
Zinātniskās darbības pārskats
Projekti
Arhīvs
Personības socializācijas pētījumu institūts 2006-2015

Zinātne
Kontaktinformācija
Zinātnes padome
Profesūra
LZP Apstiprinātie eksperti
Reģionālistikas zinātniskais institūts
Doktorantūra
Konferences un zinātniskie pasākumi
RA rakstu krājumi
Zinātnisko publikāciju datu bāze
Akadēmiskā personāla publikāciju saraksts
Zinātnieku nakts
Zinātniskās darbības gadagrāmata
Noderīgas saites
RA publiskais pārskats

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Izdevumi

REGI zinātnieku grupas izdod šādus zinātniskos žurnālus:

• Inženierzinātņu rakstu krājums ” Vide. Tehnoloģija. Resursi” (ISSN 1691-5402,iznāk 1 reizi 2 gados, 2 sējumos; krājums iekļauts Thomson and Reuters datu bāzē, pieejams http://zdb.ru.lv); iekļauti Scopus datu bāzē;

• Humanitāro zinātņu žurnāls „ Via Latgalica”, pielikums „Latgalistikys kongresu materiāli” (ISSN 1691 – 5569, abi iznāk 1 reizi gadā; iekļauti EBSCO datu bāzē);

Sociālo zinātņu žurnāls „Latgales Tautsaimniecības pētījumi”(ISSN 1691 – 5828, iznāk 1 reizi gadā; iekļauts Index Copernicus datu bāzē, informācija pieejama http://www.journals.indexcopernicus.com/passport.php?action=masterlist&id=5304),  speciālizlaidums „ Latgales pilsētu pievilcības izpēte”(2012.).

 

Monogrāfijas, enciklopēdijas :

  1. Ausmas zeme: enciklopēdisks izdevums skolām. Red. S.Lazdiņa. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 476 lpp. ISBN 978-9984-44-112-2. 2012.
  2. Čakša, Valda. Mūzikas izglītība Latvijas kultūrpolitikā: tautas konservatorijas un mūzikas skolas valsts novados (1920-1940) Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 212 lpp. ISBN 978-9984-44-095-8. 2013. (izdošanu atbalstījusi REGI Zinātniskā padome)
  3. Hanovs, Deniss . Eiropas aristokrātijas kultūra 17. - 19.gs. Rīga: Zinātne, 320 lpp. 2013.
  4. Hanovs, Deniss. Latvijas reģionu mazo pašvaldību stratēģijas dažādības vadībā. Sabiedrības politikas analīze un rekomendācijas situācijas maiņai. Rīga: Turība, 261 lpp. 2012.
  5. Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca : 2 sējumos. Лингвотерриториальный словарь Латгалии : в 2 томах .Zin. red. I. Šuplinska. 1.sējums. Latviešu, krievu val. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 875 lpp. ISBN 978-9984-44-109-2. 2012.
  6. Latgolys lingvoteritorialuo vuordineica: 2 siejumūs. Lingvoterritorial Dictionary of Latgale : 2 volumes.  Zin. red. I. Šuplinska. 2.sējums. Latgaliešu, angļu valodā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 875 lpp. ISBN 978-9984-44-110-8. 2012.
  7. Варфоломеев, А.Г., Иванов, А.С. Компьютерное источниковедение. Семантическое связывание информации в репрезентации и критике исторических источников. Петрозаводск:Издательство ПетрГУ, 204 c. ISBN 978-5-8021-1573-2. 2013.

 

Latgales Tautsaimniecības pētījumi
Sociālo zinātņu žurnāls Nr.1  | Vāks_Nr.1
Sociālo zinātņu žurnāls Nr.1(2)  | Vāks_Nr.1(2)
Sociālo zinātņu žurnāls Nr.1(3)  | Vāks_Nr.1(3)
Sociālo zinātņu žurnāls Nr.1(4)  | Vāks_Nr.1(4)
Sociālo zinātņu žurnāls Nr.1(5)  | Vāks_Nr.1(5)
Sociālo zinātņu žurnāls Nr.1(6)  | Vāks_Nr.1(6)

Sociālo zinātņu žurnāls „Latgales Tautsaimniecības pētījumi”  Nr. 1(7)  tiks publicēts 2015.gada maijā


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS