Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Reģionālistikas zinātniskais institūts
Personāls
Zinātniskā padome
Pētniecības virzieni un darbības stratēģija
Izdevumi
Datu bāzes
Zinātniskās darbības pārskats
Projekti
Arhīvs
Personības socializācijas pētījumu institūts 2006-2015

Zinātne
Kontaktinformācija
Zinātnes padome
Profesūra
LZP Apstiprinātie eksperti
Reģionālistikas zinātniskais institūts
Doktorantūra
Konferences un zinātniskie pasākumi
RA rakstu krājumi
Zinātnisko publikāciju datu bāze
Akadēmiskā personāla publikāciju saraksts
Zinātnieku nakts
Zinātniskās darbības gadagrāmata
Noderīgas saites
RA publiskais pārskats

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Projekti
 REGI zinātnieki piedalās šādos pētniecības projektos (RA un sadarbības projekti):
Inženierzinātņu pētījumu virzienu zinātnieku grupa „Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola – komercsabiedrības”. Projekts Nr. TPK/2.1.2.1.2/08/01/010. Īstenošanas laiks: 2008.-2013.gads.
„Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, izmešu attīrīšanas un klimata izmaiņu samazināšanas hibrīdtehnoloģijas” Vienošanās par Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr: 2010/0267/2DP/2.1.1.1.0/10APIA/VIAA/169 Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Īstenošanas laiks: 2010. - 2013.gads.
„Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde” Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projekts Nr. 10.0009 Rēzeknes Augstskola ir atbildīga par apakšprojekta Nr.3. „Pārklājumu uzputināšanas tehnoloģisko procesu ekoloģiskās drošības modelēšana un novērtējums” realizāciju. Īstenošanas laiks: 2010. - 2013.gads.
 „Atbalsta programmu izveide un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” ESF projekts Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002    Īstenošanas laiks: 2011. - 2013.gads.
 „Latvijas atjaunojamo izejvielu – linu un kaņepāju produktu īpašību pētījumi, to pielietošana inovatīvu tehnoloģiju un jaunu funkcionālu materiālu izstrādei”. Latvijas Zinātnes Padomes projekts 10.0040  Īstenošanas laiks: 2011. - 2013.gads.
Humanitāro zinātņu pētījumu virzienu zinātnieku grupa Programmas “Nacionālā identitāte” projekts “Lingvokulturoloģiskās izpētes aspekti Latgales reģionā” Īstenošanas laiks: 2010.– 2014.gads
Latgales koncepti – LLB-2-269 projekts „The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museums”(„Virtuālā pagātne – muzeju nākotne” ). Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma. Īstenošanas laiks: 2013.gads
Personības socializācijas pētījumu virziena zinātnieku grupa Improvement of Social Pedagogues Professional Qualification by Mediation Implementation
(MeImp) No LLP-LdV-TOI-2013-LT-0141

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS