Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Zinātnieku nakts
2014. gads
2013. gads
2012. gads
2011. gads
2010. gads
2009. gads
2008. gads

Zinātne
Kontaktinformācija
Zinātnes padome
Profesūra
LZP Apstiprinātie eksperti
Reģionālistikas zinātniskais institūts
Doktorantūra
Konferences un zinātniskie pasākumi
RA rakstu krājumi
Zinātnisko publikāciju datu bāze
Akadēmiskā personāla publikāciju saraksts
Zinātnieku nakts
Zinātniskās darbības gadagrāmata
Noderīgas saites
RA publiskais pārskats

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:






















Reklāma




 
» 2008. gads
Zinātnieku nakts brīnumi Rēzeknes Augstskolā

2008. gada 26. septembrī Rēzeknes Augstskolā notika līdz šim vēl nebijis pasākums – Zinātnieku nakts. Vienlaikus pasākums notika četrās pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī un Rēzeknē, un tā tēma bija „Materiāli ap mums un mūsos”. Šie zinātnes svētki ļāva ikvienam interesentam vakara gaitā kaut uz brīdi iejusties zinātnieka lomā un atklāt daudz ko līdz šim vēl nezināmu.

Pasākuma mērķis bija ieinteresēt un iesaistīt sabiedrību dažādos zinātnes procesos, izskaidrot nezināmo atraktīvi un vienkārši, ļaut ielūkoties zinātniskajās laboratorijās un atklāt tur esošos noslēpumus. Ja kādam zinātne līdz šim likās neinteresanta, grūti izprotama un garlaicīga, tad pēc šī pasākuma domas noteikti mainījās.

Katra RA fakultāte prezentēja savus zinātniskos virzienus. Tika demonstrēti materiāli, kas ļāva spriest, ka zinātne ir mūsdienīga un interesanta. Inženieri iepazīstināja ar interaktīvo tāfeli, stāstīja par vides aizsardzību, ļāva darboties Mehatronikas laboratorijā, filologi un vēsturnieki klātesošajiem piedāvāja ceļot laikā un telpā caur valodu un folkloru – bija seno simbolu minēšana, sava vārda ierakstīšana folkloras datu bankā, atzīšanās mīlestībā vairāk nekā 10 valodās, savu svešvalodu zināšanu pārbaudīšana, fotografēšanās uz vēsturisku personību fona. Ekonomisti ļāva aizdomāties, vai grāmatvedība ir māksla, kā arī atklāja galda klāšanas etiķeti un kokteiļu jaukšanas noslēpumus, bet pedagogi lauza stereotipus par britu dzīvi un ļāva iesaistīties radošās darbnīcās. Juristi ieveda skatītājus tiesību un to pārkāpumu pasaulē, veica dažādus eksperimentus un aizrāva skatītājus ar interesanto skeču . Interaktīvo prezentāciju laikā ikviens klātesošais varēja iesaistīties dažādos konkursos un diskusijās. Pasākuma beigās notika tikšanās ar grupu „Borowa MC” – bija gan koncerts, gan interesanta intervija, kas ļāva skatītājiem uzzināt, ar kādām zinātnēm tad ir saistīti paši grupas dalībnieki.

 

Intervija ar RA Zinātnes daļas vadītāju, Zinātnieku nakts organizatori Sanitu Lazdiņu.

Ar kādām grūtībām nācās saskarties, rīkojot šo pasākumu?

- Informācija par projekta apstiprināšanu atnāca tikai maija sākumā. Kad par šo pasākumu ieminējos, kolēģi nebija ieinteresēti daudz par to domāt, jo bija ļoti noslogoti – sesija, izlaidumu laiks, studiju gada nogurums.... Jūlijā tika parakstīts līgums ar Zinātņu akadēmiju par Rēzeknes Augstskolas iesaistīšanos šajā Eiropas Komisijas atbalstītajā un finansētajā projektā. Jūlijā un augustā visu nācās darīt vienai; tā bija regulāra virtuāla sazināšanās par projekta līguma sagatavošanu, satura un tāmes precizēšanu un tamlīdzīgiem jautājumiem. Mani kolēģi šajā laikā bija atvaļinājumā. Projekta plānošanas un sagatavošanas laiks ir nepateicīgs augstskolu darbā. Projekta pieteikumu rakstīju, šķiet, novembrī, bet visi lielie darbi sākās tikai 2008.gada jūlijā un strauji noritēja septembra sākumā starp daudziem citiem pienākumiem. Biju atbildīga gan par pasākuma saturisko aspektu, gan telpu plānojumu, kafijas paužu nodrošināšanu, sākotnēji arī vidusskolēnu informēšanu Rēzeknes 1.vidusskolā un Valsts ģimnāzijā, kā arī savu lingvistiskās prezentācijas daļu. Šī darba apjoma dēļ septembrī biju atcēlusi pat savas lekcijas, kuras sāku lasīt tikai no pirmdienas, pēc Zinātnieku nakts, par ko atvainojos studentiem.

Kuri bija interesantākie brīži, kas paliks atmiņā par Zinātnieku nakti?

- Atmiņā paliks HJZF elektriķa Edgara izpalīdzīgā roka; viņš ir lielisks cilvēks, zinošs savā jomā un atsaucīgs. Pirmie Zinātnieku naktī uzstājās inženieri, tāpēc atmiņā paliks Ērikas Teirumniekas saistošais stāstījums un attēlu demonstrēšana par vides problēmām, atraktīvs šķita juristu teātris, Pedagoģijas fakultātes interaktīvais šovs. Noteikti atmiņā paliks Ineses Silickas un Nellijas Kivkucānes kulinārijas laboratorijas aprīkojums; tas, ar kādu ekipējumu viņas ieradās, lai varētu eksperimentēt un piesaistīt skolēnu uzmanību. Neaizmirsīšu arī jauniešu drūzmēšanos pie zāles durvīm, gaidot grupas „Borowa MC” koncerta sākumu.

Kādas emocijas radās Zinātnieku nakts izskaņā?

- Bija tāda doma – vai tiešām tas viss ir beidzies? Sapratu, ka rītā pamodīšos ar daudz vieglāku sajūtu, jo pirms tam bija liela neziņa, pieredzes trūkums šādas nakts organizēšanā. Emocijas bija ļoti pozitīvas, jo novērtēju manu kolēģu, visu augstskolas fakultāšu docētāju atbildības sajūtu, gatavojot savas prezentācijas. Arī studenti, kas bija atbildīgi par kafijas pauzēm, nepievīla. Liels paldies! Pasākuma noslēgumā radās gandarījums, ka iecere ir attaisnojusies.

Varbūt padomā jau ir kādas jaunas ieceres saistībā ar šo pasākumu?

- Jā, idejas, pārdomas ir radušās. Pirms „Borowas MC” koncerta vēl paspēju iedot Zinātnieku nakts apmeklētājiem pasākuma novērtējuma anketas. Izpētot tās, atradu vērtīgas atziņas, ieteikumus un pateicības vārdus. Pati labprāt Zinātnieku nakts rīkošanas stafeti vēlētos nodot Sabiedrisko attiecību nodaļai, protams, palīdzot, sadarbojoties ar to.


 

Pasākuma dalībnieku un skatītāju iespaidi un emocijas.

Velta Korkliša, Rēzeknes 1. vidusskola, 11.kl.: ”Man patika ķīmijas laboratorija, kokteiļu jaukšana. Daļēji patika kosmoprogramma. Bija interesanta prezentācija. Ļoti patika salvešu locīšana. Šādu pasākumu noteikti vajadzētu rīkot arī nākošgad.”

Karīna Malahovska, Rēzeknes Valsts ģimnāzija, 11.kl.: „Atmiņā paliks zinātniskie pētījumi, lekcijas. Visas tēmas bija ļoti aktuālas, un prezentācijas – interesantas.”

Tatjana Civkore, RA, 2. Psoc: „Pasākums patika. Daudz skolēnu bija atnākuši.. Nepatika, ka tikai uz īsu laiciņu vajadzēja pieskatīt galdus kafijas pauzēs, biju gatavojusies uz ilgāku laiku. Patika „Borowas MC” koncerts, bet žēl, ka dažkārt bija grūti saklausāmi dziesmu vārdi.”

Jānis Jurčenko, Rēzeknes Valsts ģimnāzija, 11.kl.: „Šī nakts man ļoti iepatikās. Spilgtākie iespaidi? Braucām uz Mehatronikas laboratoriju. Uzzināju, kur tāda atrodas. Man patika stereotipu laušana par britu dzīvi, arī profesionālā galda klāšana bija interesanta. Šāds pasākums būtu jārīko. Te var satikt citus jauniešus, ir cilvēki, ar ko var komunicēt.”

Linda Mehņecova, RA, 4. ET: „Visā visumā man patika. Esmu dzirdējusi, ka citiem arī patika. Tikai žēl, ka nevarēju apskatīties citu fakultāšu prezentācijas, jo biju aizņemta mūsu Ekonomikas fakultātes aktivitātēs. Bija arī nepilnības, kas, cerams, nākošgad tiks novērstas.”

Ivonna Ansone, Rēzeknes Valsts ģimnāzija, 11.kl.: „Patika izbrauciens uz laboratoriju. Tas bija iespaidīgi, jo nezināju, ka RA ir šāda aparatūra.”

Krišjānis Jermacāns, RA, 1. HJP: „Patika, ka visi strādā kolektīvi, sadarbojas. Spēles ir intelektuālas, gudras. Patīk arī tas, ka uzdevumi tiek vadīti atraktīvi.”

Ieva Gaidule, RA, 2. HJP: „Zinātnieku nakts šogad notika pirmo reizi. Arī es tajā piedalījos. Man patika uzticētās kafijas pauzes – bija jārūpējas, lai dalībniekiem netrūktu enerģijas (tēja, kafija, pīrādziņi). Pasākums bija izdevies. Pati piedalījos eksperimentā, par kuru varēja saņemt Nobela prēmiju (tā vismaz teica vadītāja). Bija jāgatavo kokteilis, jāvērtē vielu agregātstāvokļa maiņa. Vislabāk man patika „Borowas MC” uzstāšanās, kuras laikā varēja no sirds izsmieties par grupas dalībnieku sniegtajām atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem, varēja izdziedāties. Esmu sajūsmā par to sirsnību, kas nāca no pasākuma organizētājiem.”

 

"Zinātnieku nakts 2008" fotogalerija
Laika un telpu plānojums "Zinātnieku nakts 2008"
"Zinātnieku nakts 2008" afiša

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS